godkjent

Sentral godkjenning

av foretak for ansvarsrett etter plan- og bygningsloven

Godkjenningsbevis-1Godkjenningsbevis-2