Employee
Áki Thoroddsen

Áki Thoroddsen
- Geographer B.Sc.

  • Field: Energy and industry,
  • Location: Reykjavík,
  • Phone: +354 422 8636,